Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na dostawę przekładników prądowych wg zapytania ofertowego nr 2024/03/03/DTI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: michal.szymanek@esv.pl oraz adam.szwedkowski@esv.pl w terminie do 14.03.2024r. do godziny 14:00.

Wyjaśnień w godz. 09:00-14:00 udziela:

Michał Szymanek
Tel. 503156670
e-mail: michal.szymanek@esv.pl

 

OGŁOSZONE PRZETARGI