Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na „prace projektowe dotyczące projektu układów pomiarowych na styku z OSDn w Nowej Dębie” wg SIWZ nr 2024/03/09/DTI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

* Dokument zostanie przekazany po podpisaniu klauzuli poufności

Oferty należy składać w formie skanu na adres aleksander.szczyglo@esv.pl oraz adam.szwedkowski@esv.pl w terminie do 10.04.2024 r. do godziny 13:00.

OGŁOSZONE PRZETARGI