ESV S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą działającą w sektorze energetycznym wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej ESV. Spółkę tworzą ludzie otwarci na współpracę, zorientowani na wzajemny szacunek, osiąganie ambitnych celów oraz chęć ciągłego doskonalenia.
Chcesz dowiedzieć się więcej na nasz temat? Wejdź na stronę: www.esv.pl.

Zatem jeśli jesteś gotowy, aby zrobić krok do przodu i chcesz współuczestniczyć w rozwoju naszej firmy, przyłącz się do naszego zespołu i aplikuj na stanowisko:

Referent ds. inwestycji elektroenergetycznych

Miejsce pracy: Siechnice

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie inwestycji w zakresie sporządzania zleceń, umów dla biur projektowych, firm wykonawczych i prowadzenie bieżącej korespondencji z kontrahentami.
 • Przygotowanie procesu udzielania zamówień w celu wyłonienia biura projektowego, dostawcy lub wykonawcy robót i uczestnictwo w postępowaniu.
 • Nadzór nad dostawami materiałów.
 • Realizacja procesu przygotowania dokumentacji technicznej i formalnoprawnej do czynności odbiorowych, zakończenia i rozliczenia inwestycji.
 • Wprowadzanie danych do obowiązujących systemów w GK ESV.
 • Uczestniczenie przy nadzorze inwestorskim prac budowlanych.

Nasze wymagania:

 • Prawo jazdy kat. B.
 • Podstawowa znajomość obsługi oprogramowania biurowego Microsoft Office.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Wykształcenie wyższe (kierunek elektryczny) lub średnie kierunkowe.
 • Doświadczenie w prowadzeniu postępowań prac projektowych lub robót budowlanych w zakresie sieci elektrycznych SN i nN.
 • Praktyczna znajomość programu kosztorysowego NormaPRO, AutoCad, NAV.

Co oferujemy Pracownikom:

            

 

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie ofert do dnia 30.06.2024 r. na adres e-mail: praca@esv.pl.

Nadesłanych ofert nie zwracamy, skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 

Nasz proces rekrutacji

 

Przesłanie aplikacji

Na tym etapie przygotuj i prześlij  dokumenty, niezbędne do aplikowania. Kluczowe jest CV - z przyjemnością przeczytamy aplikację dostosowaną do profilu stanowiska na jakie aplikujesz. Wykaż zaangażowanie, przedstaw zakres obowiązków, czym się zajmowałeś/aś.

 

Rozmowa i spotkanie rekrutacyjne

Na tym etapie weryfikujemy przesłane dokumenty pod kątem oczekiwań na stanowisku. W miarę potrzeb kontaktujemy się telefonicznie, żeby wstępnie zweryfikować doświadczenie, umiejętności, czy kwestie związane z motywacja i oczekiwaniami finansowymi, także prowadzimy spotkania rekrutacyjne.

 

Informacja zwrotna

Na tym etapie przekazywana jest informacja zwrotna o zakończeniu procesu rekrutacyjnego, a wybranemu kandydatowi przedstawiana jest oferta.

 

Zatrudnienie i adaptacja

Na tym etapie dopełniamy wszystkich formalności, a po rozpoczęciu pracy przeprowadzamy proces adaptacji. Wiemy, jak ważne dla nowych pracowników są pierwsze dni w organizacji, dlatego koncentrujemy się na tym aby osoba dołączająca do zespołu poczuła się częścią firmy.

Administratorem Danych Osobowych jest ESV S.A. z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Ciepłownicza 1A. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dla Kandydatów na pracowników i współpracowników

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez ESV S.A. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.