Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na „Dostawę rozdzielnic potrzeb własnych AC i DC dla modernizowanej stacji 15kV w m. Ożarów Mazowiecki.” wg SIWZ nr 2024/03/08/DTI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

* Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 i 2 do SIWZ może zostać udostępniona po podpisaniu i przesłaniu klauzuli poufności (załącznik nr 8).

Oferty należy składać w formie skanu na adres michal.szymanek@esv.pl ; aleksander.szczyglo@esv.pl ; adam.szwedkowski@esv.pl terminie do 29.03.2024r. do godziny 12:00.

Wyjaśnień w godz. 09.00-14.00 udziela:

Michał Szymanek
Tel. 503 156 670
mail: michal.szymanek@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI