Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na dostawę materiałów wg Zapytania ofertowego nr 2024/04/02/DTI -Dostawa kabla FTP oraz rury osłonowej RHDPE.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres e-mail: bernadetta.wanat@esv.pl i wojciech.gancarz@esv.pl w terminie do dnia: 12.04.2024r, godz. 14:00

Wyjaśnień w godz. 9:00-14:00 udziela:

Bernadetta Wanat-Zielińska,
Tel. 502 233 489
email: bernadetta.wanat@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI