Nowelizacja rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska

Szanowni Państwo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zakłada jednorazowy zwrot kosztów za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwie domowym. Obniżenie należności zostanie dokonane przez spółki Grupy Kapitałowej ESV w maksymalnej wysokości 125,34 zł., w zależności od Państwa zużycia energii, nie później niż w ostatniej fakturze za 2023 r.

Najprostszym sposobem na spełnienie warunków otrzymania zwrotu jest:

  • wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym faktur VAT drogą elektroniczną – formularz zamieszczony tutaj;

Rozporządzenie wymienia także inne, alternatywne warunki upoważniające do otrzymania zwrotu:

  • zmniejszenie o 5% zużycia energii elektrycznej w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy od 01.01 do 30.09. 2023 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2022 roku;
  • potwierdzenie poprawności swoich danych znajdujących się w posiadaniu sprzedawcy prądu – formularz zamieszczony  tutaj;
  • złożenie oświadczenia, że jest się odbiorcą uprawnionym do zamrożonych cen w ramach wyższego limitu zużycia;
  • posiadanie statusu prosumenta;
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o produktach i usługach świadczonych przez niego.

Termin na spełnienie warunków wymienionych w punktach 1, 3 i 6 - zgodnie z zapisami rozporządzenia MKiŚ - wyznaczony został do dnia 15.12.2023 r.

Chcesz poznać ofertę?

Skontaktuj się z nami za pomocą Formularza.