Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na dostawę kabli wg zapytania ofertowego/SIWZ nr 2022/05/04/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: aleksander.szczyglo@esv.pl w terminie do 03.06.2022r do godziny 13.00.

Wyjaśnień w godz. 9.00-15.00 udziela:


Aleksander Szczygło
Tel. 508 240 678
e-mail: aleksander.szczeglo@esv.pl