Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na prace budowlano-montażowe „Budowy linii kablowej nN wraz z kanalizacją teletechniczną oraz wymianą istniejących złącz kablowych nN w celu zasilania rezerwowego hotelu z częścią usługową na dz. nr 3/5 AM-2 Obręb Grabiszyn przy ul. Wagonowej 9 we Wrocławiu” wg SIWZ nr 2023/03/02/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: krystian.jaroch@esv.pl w terminie do 27.03.2023r do godziny 14.00.

Wyjaśnień w godz. 09.00-14.00 udziela:

Krystian Jaroch

tel.: 518 276 651