Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac projektowych dot. wymiany istniejącego 3-polowego złącza kablowego SN na nowe 4-polowe z pośrednim układem pomiarowym, zabudowy transformatora 15/0,4kV w komorze oraz zaprojektowania rozdzielni nN 0,4kV dostosowanej do potrzeb odbiorcy w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Radziwiłów. Przeprojektowanie EAZ oraz przekładników prądowych SN w polu rozdzielni 15kV stosownie do poboru mocy wg SIWZ nr 2023/09/01/DTI

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: michal.szymanek@esv.pl oraz adam.szwedkowski@esv.pl w terminie do 15.09.2023r do godziny 14.00.

Wyjaśnień w godz. 09:00-14:00 udziela:

 

Michał Szymanek

Tel. 503-156-670

e-mail: michal.szymanek@esv.pl