Informacja w sprawie komunikatów dołączanych do faktur

Informujemy, że ma podstawie niżej przytoczonych przepisów wprowadzonych w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej sprzedawcy energii elektrycznej i gazu zostali zobowiązani do dołączania do wystawianych dokumentów rozliczeniowych (faktur) dodatkowych informacji o zmianie stawek podatku akcyzowego oraz o możliwości skorzystania z dodatku osłonowego.

Obowiązek ten oraz wzór informacji wynika wprost z artykułów ustaw:

1. Art. 7.1 i 7.2 Ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 17.12.2021 poz. 2349),
2. Art. 5.1 i 5.2 Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dziennik Ustaw z 3.01.2022 poz. 1) - obowiązującego od 3.02.2022 r.

Informacje te powinny być udostępniane obligatoryjnie do dnia 31 października 2022 r., poprzez każdorazowe dołączenie do faktury.