ESV S.A zawiadamia, że rozpoczyna proces zmian numerów identyfikacyjnych PPE (punktów poboru energii). Szczegóły procesu opisane są w sekcji OSD/GSRN.

Zmiana kodów PPE wynika ze zobowiązań ustawowych i nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji wobec Odbiorców energii elektrycznej zasilanych z sieci spółek Grupy Kapitałowej ESV, w szczególności do zmiany umów.

Czytaj więcej

Z dniem 1.01.2023 utworzona została GRUPA VAT ESV, której celem jest usprawnienie i uproszczenie procesu obsługi faktur VAT w spółkach Grupy Kapitałowej ESV.

Czytaj więcej

Od dnia 1.01.2023 zmianie ulega okres agregowania zużycia dla wyznaczenia opłaty mocowej z miesięcznego na dekadowy.

Ponadto Prezes Urzędu Regulacji Energetyki skorygował stawki tej opłaty obowiązujące na rok 2023 r.

 

 

 

 

Czytaj więcej