ESV S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą działającą w sektorze energetycznym wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej ESV. Spółkę tworzą ludzie otwarci na współpracę, zorientowani na wzajemny szacunek, osiąganie ambitnych celów oraz chęć ciągłego doskonalenia.

Zatem jeśli jesteś gotowy, aby zrobić krok do przodu i chcesz współuczestniczyć w rozwoju naszej firmy, przyłącz się do naszego zespołu i aplikuj na stanowisko:

Specjalisty ds. inwestycji i przyłączeń elektroenergetycznych

Twoja rola będzie polegała na:

 • Realizacji procesu przygotowania inwestycji w zakresie zlecania dokumentacji projektowej, nadzoru nad postępami w jej opracowaniu oraz weryfikacji, opiniowaniu rozwiązań projektowych i części formalno-prawnych,
 • Realizacji procesu udzielania zamówień w celu wyłonienia biura projektowego, dostawcy lub wykonawcy robót oraz współpracy z dostawcami i wykonawcami,
 • Planowaniu zadań oraz nadzorze nad prowadzonymi pracami budowlano-instalacyjnymi w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i zawartymi kontraktami,
 • Obsłudze procesu przyłączeniowego poprzez określanie zakresu i wydawanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ESV SA,
 • Realizacji procesu przygotowania dokumentacji technicznej i formalnoprawnej do czynności odbiorowych, zakończenia i rozliczenia inwestycji.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (kierunek elektrotechnika lub elektroenergetyka), dopuszczalne wykształcenie średnie (technik elektryk kierunek elektrotechnika lub elektroenergetyka,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Podstawową znajomość obsługi oprogramowania biurowego Ms-Office,
 • Podstawową znajomość prawa budowlanego oraz prawa energetycznego,
 • Odpowiedzialność, efektywność i samodzielność,
 • Kreatywność i innowacyjność w działaniu,
 • Zaangażowanie i skrupulatność.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Podstawowa znajomość zasad funkcjonowania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych,
 • Posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych na stanowisku dozoru (D) i eksploatacji (E),
 • Posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • Doświadczenie w przygotowaniu i nadzorowaniu robót w zakresie sieci elektrycznych SN i nN,
 • Praktyczna znajomość programu kosztorysowego NormaPRO, AutoCad.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń w obszarze elektryki,
 • Prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport,
 • Możliwość dofinansowania do studiów wyższych i podyplomowych.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie ofert do dnia 10.10.2022 r. na adres email: praca@esv.pl

Nadesłanych ofert nie zwracamy, skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez ESV S.A. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.