ESV Wisłosan Sp. z o.o. jest firmą działającą w sektorze energetycznym wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej ESV. Spółkę tworzą ludzie otwarci na współpracę, zorientowani na wzajemny szacunek, osiąganie ambitnych celów oraz chęć ciągłego doskonalenia. Zatem jeśli jesteś gotowy i chcesz współuczestniczyć w rozwoju naszej firmy, przyłącz się do naszego zespołu i aplikuj na stanowisko:

Specjalista ds. prowadzenia działalności spółki w zakresie ciepła i gazu

Miejsce pracy: Nowa Dęba (woj. Podkarpackie)

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie działalności gospodarczej Spółki w zakresie dostarczania gazu ziemnego,
  a) współpraca z Operatorem Systemu Przesyłowego,
  b) współpraca ze sprzedawcą gazu,
  c) współpraca ze sprzedawcą usług dystrybucyjnych (PSG Sp. z o.o.),
  d) współpraca z URE,
 • Prowadzenie działalności gospodarczej Spółki w zakresie dostarczania ciepła,
  a) sporządzanie projektów umów i uzgadnianie umów z odbiorcami ciepła w tym umów przyłączeniowych,
  b) współudział w sporządzaniu taryfy, zmianach taryfy zatwierdzanej przez Zarząd,
  c) aktualizacja IRiESD sieci dystrybucyjnej z zachowaniem procedury wprowadzania zmian,d) analiza pracy sieci ciepłowniczej,
  e) rozliczanie odbiorców za zużyte ciepło oraz usługi dystrybucji - przekazywanie danych do fakturowania,
  f) opracowywanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej Spółki
 • Sporządzanie przydzielonych sprawozdań GUS i AREE SA.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane z zakresu energetyki,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • dokładność, samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania pod presją czasu,
 • umiejętność czytania prawa energetycznego,
 • wielozadaniowość oraz umiejętność odnajdywania się w dynamicznym środowisku.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków,
 • uprawnienia budowlane z zakresu projektowania sieci ciepłowniczych, gazowych oraz c.o..

Co oferujemy Pracownikom:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • wsparcie zespołu w procesie adaptacyjnym,
 • rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • dobra atmosferę w pracy,
 • kartę Multisport, ubezpieczenie grupowe.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie ofert do dnia 31.08.2022 r. na adres email: praca@esv.pl lub na adres siedziby firmy ESV WISŁOSAN Sp. z o.o. 39-460 Nowa Dęba, ul. Metalowca 4

Nadesłanych ofert nie zwracamy, skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Administratorem Danych Osobowych jest ESV Wisłosan Sp. Z O.O.. z siedzibą w Nowej Dębie, przy ul. Metalowca 4 Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez ESV Wisłosan SP. Z O.O. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.