ESV S.A. jest dynamicznie rozwijającą się już od niemal 30 lat firmą działającą w sektorze energetycznym, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej ESV. Spółkę tworzą ludzie otwarci na współpracę, zorientowani
na wzajemny szacunek, osiąganie ambitnych celów oraz chęć ciągłego doskonalenia.

Dołącz do nas na stanowisku:

Specjalista ds. analiz i taryfikacji

Miejsce pracy: Siechnice

Szukasz pracy pełnej wyzwań?

Szukasz pracy, która uwolni Twoją kreatywność i pozwoli w pełni rozwinąć i wykorzystać analityczne umiejętności?

Szukasz pracy, w której osiągniesz biegłość z zakresu zagadnień finansowo-controllingowych, słowa pisanego i analizy obowiązującego prawa?

To praca dla Ciebie!

Opis odpowiedzialności – główne zadania:

 • opracowywanie kalkulacji cenowych dla spółek Grupy Kapitałowej ESV,
 • tworzenie złożonych analiz finansowych oraz wydawanie rekomendacji w zakresie cen energii elektrycznej, ciepła i gazu,
 • uczestnictwo w procesie prowadzenia postępowań taryfowych z Urzędem Regulacji Energetyki,
 • monitorowanie zmian w przepisach ustawy Prawo Energetyczne, rozporządzeniach wykonawczych i innych aktach prawnych,
 • dostosowanie zasad ewidencji kosztów i przychodów w zakresie działalności koncesjonowanych do wymogów określonych w ustawie Prawo energetyczne,
 • przygotowywanie raportów i sprawozdań na potrzeby interesariuszy: zarząd, kadra menedżerska i organy administracji rządowej,
 • prowadzenie baz danych wspierających proces taryfikacyjny,
 • opracowywanie koncepcji i rozwój istniejących narzędzi analitycznych wspierających proces analiz finansowych oraz procesów taryfikacyjnych,
 • kooperacja z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi firmy w celu pozyskania odpowiednich danych oraz opracowania odpowiednich modeli analitycznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu energetyki lub pokrewne,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • dokładność, samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania pod presją czasu,
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne,
 • wielozadaniowość oraz umiejętność odnajdywania się w dynamicznym środowisku,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków będzie atutem,
 • mile widziana doświadczenie w obszarze rachunkowości finansowej i zarządczej.

Co oferujemy Pracownikom:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • dobrą atmosferę w pracy,
 • kartę Multisport.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie ofert do dnia 31.05.2022 r. na adres e-mail: praca@esv.pl.

Nadesłanych ofert nie zwracamy, skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Administratorem Danych Osobowych jest ESV S.A. z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Ciepłownicza 1A. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez ESV S.A. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.