ESV S.A. jest dynamicznie rozwijającą się już od blisko 30 lat firmą działającą w sektorze energetycznym wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej ESV. Spółkę tworzą ludzie otwarci na współpracę, zorientowani
na wzajemny szacunek, osiąganie ambitnych celów oraz chęć ciągłego doskonalenia.

Zatem jeśli jesteś gotowy i chcesz współuczestniczyć w rozwoju naszej firmy, przyłącz się do naszego zespołu i aplikuj na stanowisko:

Kierownik ds. Inwestycji

Miejsce pracy: Siechnice (woj. dolnośląskie)

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • analiza nowych projektów – na poziomie konsultacji, analizy, inwentaryzacji, opracowania strategii,
 • opracowywanie dokumentacji (SIWZ) niezbędnej do wyłonienia wykonawców robót projektowych i wykonawczych,
 • bieżący nadzór nad postępem realizacji zadań związanych z obsługą usług i inwestycji elektroenergetycznych w celu ich rozliczania,
 • nadzór nad zgodnością realizowanych inwestycji z zawartymi kontraktami,
 • zarządzanie zespołem ds. inwestycji oraz współpraca z innymi jednostkami organizacji,
 • zlecanie, monitorowanie, kontrolowanie prac zespołu, a także raportowanie postępów prac,
 • współudział w opracowaniu planów dla Gmin, konsultacje planów rozwoju,
 • stały udział w Radzie Technicznej (standardy, normatywy, dopuszczenia + projekty specjalne/złożone/strategiczne).

Wymagania:

 • min. 4 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe techniczne (elektrotechnika, inżynieria elektryczna, elektroenergetyka, automatyka, elektronika),
 • 1 rok doświadczenia w obszarze usług i/lub inwestycji elektroenergetycznych,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym – min. B2.

Mile widziane:

 • świadectwo kwalifikacyjne D, E,
 • uprawnienie budowalne do kierowania robót budowalny i/lub projektowych w branży elektroenergetycznej.

Co oferujemy Pracownikom:

            

 

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie ofert do dnia 27.09.2023r. na adres e-mail: praca@esv.pl.

Nadesłanych ofert nie zwracamy, skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez ESV S.A. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.

 

Nasz proces rekrutacji

 

Przesłanie aplikacji

Na tym etapie przygotuj i prześlij  dokumenty, niezbędne do aplikowania. Kluczowe jest CV - z przyjemnością przeczytamy aplikację dostosowaną do profilu stanowiska na jakie aplikujesz. Wykaż zaangażowanie, przedstaw zakres obowiązków, czym się zajmowałeś/aś.

 

Rozmowa i spotkanie rekrutacyjne

Na tym etapie weryfikujemy przesłane dokumenty pod kątem oczekiwań na stanowisku. W miarę potrzeb kontaktujemy się telefonicznie, żeby wstępnie zweryfikować doświadczenie, umiejętności, czy kwestie związane z motywacja i oczekiwaniami finansowymi, także prowadzimy spotkania rekrutacyjne.

 

Informacja zwrotna

Na tym etapie przekazywana jest informacja zwrotna o zakończeniu procesu rekrutacyjnego, a wybranemu kandydatowi przedstawiana jest oferta.

 

Zatrudnienie i adaptacja

Na tym etapie dopełniamy wszystkich formalności, a po rozpoczęciu pracy przeprowadzamy proces adaptacji. Wiemy, jak ważne dla nowych pracowników są pierwsze dni w organizacji, dlatego koncentrujemy się na tym aby osoba dołączająca do zespołu poczuła się częścią firmy.

Administratorem Danych Osobowych jest ESV S.A. z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Ciepłownicza 1A. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.